Gibalno in senzorno ovirane osebe

S svojimi arhitekturnimi rešitvami Kino Šiška predstavlja eno najprijaznejših prizorišč v Sloveniji tudi za gibalno in senzorno ovirane osebe.

Gibalno oviranim je za dostop v prvo nadstropje na voljo dvigalo, vstop v obe dvorani pa lajšata klančini oziroma vhoda in izhod brez stopnic.

V obeh dvoranah je nameščena slušna zanka za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne pa do objekta že na avtobusnih postajališčih usmerjajo taktilne table v Braillovi pisavi. Taktilne in tlorisne table so nameščene tudi v sami zgradbi.

Gibalno in senzorno oviranim osebam pripada prost vstop. Prost vstop pripada tudi enemu (1) spremljevalcu oziroma spremljevalki.

Predvaja se…