Gibalno in senzorno ovirane osebe

Fizična in komunikacijska dostopnost

S svojimi arhitekturnimi rešitvami Kino Šiška predstavlja eno najprijaznejših prizorišč v Sloveniji tudi za gibalno in senzorno ovirane osebe.

Dostop z javnim prevozom

S središčem in preostalimi okraji našega mesta je Kino Šiška povezan tudi z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. 

Dostop z osebnim avtomobilom

Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Možnost parkiranja je ob neposredni bližini, ki pa ni v lasti Kina Šiška. Parkirna mesta rezervirana za invalide so posebej označena.

Vstop v zgradbo in toaletni prostori

Vstop v zgradbo gibalno in senzorno oviranim je nemoten. Gibalno oviranim je za dostop v prvo nadstropje na voljo dvigalo, vstop v obe dvorani pa lajšata klančini oziroma vhoda in izhod brez stopnic. Toaletni prostori, prilagojeni gibalno oviranim, se nahajajo v pritličju/spodnjem preddverju.

V obeh dvoranah je nameščena slušna zanka za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne pa do objekta že na avtobusnih postajališčih usmerjajo taktilne table v Braillovi pisavi. Taktilne in tlorisne table so nameščene tudi v sami zgradbi.

Gibalno in senzorno oviranim osebam pripada prost vstop. Prost vstop pripada tudi enemu (1) spremljevalcu oziroma spremljevalki.

Predvaja se…