Zgodba Kina Šiška

Po letu 1957, ko se je Ljubljana razdelila na več mestnih občin, je tudi Šiška dobila svojo upravno enoto. Po ureditvenih načrtih za center občine Šiška je proti koncu 50-ih let zraslo novo urbano komunalno središče, locirano med glavni prometnici med Spodnjo in Zgornjo Šiško. Okoli glavnega trga oziroma ploščadi so se zvrstili: upravna enota – občina, trgovska hiša, kino dvorana, samski dom, ki je pozneje dobil še prizidek in spremenil namembnost v hotel. V zaledju so pozneje zgradili še pošto, zdravstveni dom, osnovno šolo in vrtec.

Kino Šiška je bil zgrajen leta 1961 in sodi med prvovrstne objekte, ki jih je zaznamovala modernistična arhitektura. Stavba je delo slovenskega arhitekta Božidarja Gvardjančiča. Nahaja se v predmestnem središču, z glavno fasado pa se preko trgovske hiše odpira proti Celovški cesti.

Leta 1962 je Kino Šiška od mesta Ljubljane v upravljanje dobilo podjetje Ljubljanski kinematografi. V kinu so od leta 1964 do konca 80-ih predvajali filme, nato pa je zmanjševanje obiska pripeljalo do tega, da so ga zaprli in oddajali samo še za razne prireditve ter predavanja. Kino so nato spet usposobili leta 1994.

Po odprtju ljubljanskega Koloseja leta 2001 je Kino Šiška s svojimi 725 sedeži že drugič zaključil svojo zgodbo. V času od oktobra 2002 do 2007 so v njegovih prostorih nastajali umetniški projekti, odvijale so se plesne in gledališke ustvarjalne delavnice, obnovitvene vaje za predstave skupin in posameznikov ter plesne akcije pod vodstvom Gorana Bogdanovskega. Takrat je stavba nekdanjega kina med drugim prešla v last Mestne občine Ljubljana (MOL). Civilna iniciativa, v kateri je bil vseskozi aktiven današnji mestni svetnik dr. Gregor Tomc, pa si je že v času mandatov županj Vike Potočnik in Danice Simšič prizadevala, da bi Ljubljana dobila center urbane kulture. Prve zamisli o ustanovitvi takega centra segajo v leto 1995, ko se je Ljubljana pripravljala na organizacijo Evropskega meseca kulture leta 1997.

Leta 2004 je Kino Šiška postal eden od infrastrukturnih ukrepov, zapisanih v Nacionalnem programu za kulturo. Z mrtve točke se je projekt v izvedbeno fazo premaknil šele leta 2006 s prihodom novega ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je v svojem programu projekt uvrstil med prednostne.

Javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška je bil ustanovljen na seji mestnega sveta MOL 4. februarja 2008. Šele s tem odlokom je bilo omogočeno delovanje centra pod okriljem lastnika in pretežnega financerja. Sledila je registracija javnega zavoda in vpis institucije v poslovni register. V letu 2008 je intenzivno potekala priprava na investicijo, od pridobivanja potrebnih elaboratov, soglasij in projektov, do pričetka gradbenih del v septembru.

Predvaja se…