Vizualna umetnost

30. 06. 2020 - 05. 09. 2020

Galerija DobraVaga

POZICIJE V (O)RISU

skupinska razstava ob 4. obletnici DobreVage

Ob 4. obletnici galerije DobraVaga smo skupaj z družino Riso Paradiso povabili 15 v Sloveniji delujočih umetnic in umetnikov, da orišejo in v tehniki riso print zabeležijo eno ali več izhodišč, vezanih na izraz pozicija (npr. pozicije v delu, v družbi, v okolju bivanja in v umetniških delih).

30. 6. – 5. 9. 2020

Besedo “pozicija” smo izbrali za vsebinsko izhodišče v času začetnih ukrepov in spremenjenih okoliščin ob pandemiji COVID-19, ki na novo oblikujejo naše pozicije in stališča. V času sedanjih razmer smo začeli več zahajati v naravo, kolesariti na protestih, razmišljati o lastni potrošnji za določene dobrine, doživeli smo izpraznjena središča mest, se družili še bolj kot prej na družabnih omrežjih in video klicih, morda doživeli osamljenost, spoznali potrebo po dotiku, delali v novih okoliščinah ali ostali brez projektov, razmišljali o in razvijali alternativne oblike kulturnih dogodkov, ter počeli, odkrivali, razmišljali še o marsičem drugem.

Nove razmere nam dajejo drugo perspektivo in izhodišča za prihodnost ter nas ženejo do odkrivanja alternativnih prostorov, načel, vlog na področjih kulture, gospodarstva, politike, oblik dela, javnega in zasebnega življenja.

Izraz “pozicija” nam je v DobriVagi blizu, ker se pomensko hkrati lahko naslanja tudi na sestavo vizualnega dela, na pozicije in likovno strukturo podob, kompozicijo in razporeditev elementov, ki tvorijo zgodbo/vsebino. Ob omejeni paleti barv v tehniki risa želi projekt POZICIJE V (O)RISU zagnati tudi premislek o likovni gradnji umetniških del, ki bodo nastala.

Umetniki in umetnice: Sara Bezovšek, Jure Brglez, Tjaša Cizej, Jaka Juhant, Simon Kocjančič, Tatjana Kotnik, Gašper Kunšič, Lo Milo, Iza Pavlina, Tereza Prepadnik, Lucija Rosc, Žiga Roš, Helena Tahir, Jaka Vatovec, Tadej Vaukman

Kuratorki: Anja Zver in Ajda Ana Kocutar

Grafična podoba razstave: Matjaž Komel

Organizacija: Kino Šiška / DobraVaga in Riso Paradiso

Vstop prost.

Predvaja se…