Razglas

NA MESTU

15. 06. 2018, Kino Šiška

Javni poziv k oddaji predlogov stenske poslikave

Besedilo javnega poziva

Center urbane kulture Kino Šiška v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana poziva ustvarjalce in ustvarjalke na področju likovnih in vizualnih umetnosti k oblikovanju nove stenske poslikave na pročelju stavbe Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani. Projekt bo nasledil prejšnjo poslikavo mladega finskega umetnika Pallo Ollapa, ki je fasado leta 2014 poslikal v okviru mednarodnega evropskega projekta.

Stenske poslikave, grafiti in druge umetniške intervencije v javnem prostoru veljajo za pomemben del podobe sodobnega mesta. Stvaritve ulične umetnosti soustvarjajo likovno bogato scenografijo mesta, ki pripoveduje o njegovih prebivalcih in odpira različne poglede na raznovrstnost urbanega življenja. Zlasti v času prenasičenosti z vsiljivimi oglasnimi panoji in prikazovalniki omogoča ulična umetnost neodvisno ustvarjalnost in vidnost inovativne estetike, s čimer se postavlja v samo središče doživljanja mesta.

Predmet javnega poziva

Avtor/ica izbranega predloga prejme za izvedbo poslikave honorar 1000 EUR neto in pokritje stroškov materiala ter tehnične izvedbe. Poleg tega bomo izbranim avtorjem/icam, ki stanujejo izven območja MOL, pokrili stroške za pot in tri tedne bivanja v Ljubljani. Tema poslikave je odprta.

Pogoji sodelovanja

Na razpisu lahko sodelujejo prebivalci in prebivalke Slovenije, držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Albanije in držav na ozemlju bivše Jugoslavije. Prijavitelji so lahko fizične ali pravne osebe.

Sestava komisije

Prejete predloge bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma, v sestavi: prof. Janez Koželj, arhitekt in podžupan MOL, Piera Ravnikar, vodja galerije R – space, in Lara Plavčak, vodja projektov vizualnih, avdiovizualnih in intermedijskih umetnosti v Kinu Šiška.

Terminski načrt

Rok oddaje: 17. 8. 2018 do 11.00
Zasedanje strokovne komisije: med 19. 8. in 24. 8. 2018
Obveščanje prijaviteljev po elektronski pošti o izbrani poslikavi: do 27. 8. 2018
Predviden termin izvedbe: september 2018

Zahtevani materiali in način oddaje

Elaborati naj bodo oddani v enotnem pdf dokumentu. Vključujejo naj:

– ime, priimek, naslov, datum rojstva, e-naslov, telefon prijavitelja/ce;
– kratek življenjepis umetnika/ce;
– fotodokumentacijo izbora do 10 izvedenih projektov;
– risbo oziroma slikovni material predloga poslikave;
– kratko obrazložitev in opis predloga poslikave;
– opis tehnike in materiala za izvedbo predlagane poslikave (sprej, barve itd.); pogoj je obstojnost materiala.

Dodatne informacije

Mere poslikave: višina 10,3 m x širina 12,9 m.

Povezava do fotodokumentacije prejšnje poslikave tukaj.

Morebitna vprašanja in elaborate pošljite na naslov: lara.plavcak@kinosiska.si.

Uradni dokument tukaj.

Foto: Tina Lagler/OSM films

Organizacija: Kino Šiška.

Kino Šiška se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval zgolj za potrebe obveščanja o rezultatih mednarodnega poziva za stensko poslikavo. Zavezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z zakonodajo o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa jih trajno izbrišemo.

Predvaja se…