Razglas

KINO ŠIŠKA IŠČE VODJO ZA STIKE Z JAVNOSTJO

20. 04. 2022

Javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška razpisuje eno prosto delovno mesto za delovno mesto Vodja za stike z javnostjo VII/2, šifra delovnega mesta J017942.

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog: 

  • zbiranje in obdelava podatkov za objavo v medijih ter sodelovanje s predstavniki medijev
  • sodelovanje pri izvedbi celostne pogodbe zavoda
  • skrb za informacijsko ponudbo zavoda (Info pult)
  • komunikacija z interesnimi skupinami
  • razvoj učinkovitih oblik informativne in promocijske dejavnosti
  • sodelovanje pri predstavitvah projektov javnosti in pri protokolarnih aktivnostih
  • uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov spletne strani zavoda
  • sodelovanje z zunanjimi sodelavci pri izvajanju promocijskih aktivnosti zavoda
  • druge naloge s področja stikov z javnostjo

Raven zahtevane izobrazbe in smer: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri.

Trajanje zaposlitve: določen čas do 30. 4. 2024.

Kraj opravljanja dela: sedež javnega zavoda, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v okviru delovnih nalog.

Delovni čas, v katerem se opravlja delo: polni delovni čas, pogosto delo v manj ugodnem delovnem času.

Zahtevane delovne izkušnje: DA, najmanj 3 leta na enakem ali sorodnem delovnem mestu. 

Poskusno delo: DA, 3 mesece.

Zaželen vozniški izpit kategorije: vozniški izpit kategorije B.

Zahtevano znanje jezikov: znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni, zaželeno znanje še enega tujega jezika.

Druga posebna znanja, druge zmožnosti/kompetence oziroma drugi pogoji za zasedbo:
– temeljito poznavanje dela z računalnikom
– organizacijske sposobnosti
– sposobnosti komuniciranja z mediji

Zadnji rok za prijavo kandidatov: 20. 5. 2022 do 24. ure. Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo upoštevane. 

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom (do največ 2 A4 strani), krajšo predstavitvijo in motivacijo za prijavo na delovno mesto (do največ 1 A4 stran) in skenirano kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi na e-naslov: darinka.jurecic@kinosiska.si.

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti vsak delovni dan med 10. in 14. uro na telefonski številki +386 30 310 100 ali preko elektronske pošte: darinka.jurecic@kinosiska.si.

Predviden začetek dela: 1. 7. 2022.

Povezava do objave na ZRSZ.

Predvaja se…