Razglas

JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SO/FINANCIRANJE PRODUKCIJE KRATKEGA DOKUMENTARNEGA GLASBENEGA FILMA V OKVIRU PROJEKTA KULTURNI EVRO

17. 05. 2017, Kino Šiška

Center urbane kulture Kino Šiška poziva ustvarjalce k oddaji predlogov za so/financiranje produkcije kratkega dokumentarnega glasbenega filma (od 10 do 20 minut) v okviru kulturnega evra.

Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 29 let, in ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh (2) evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec Kina Šiške, zapisan na listi gostov, na listi novinarjev oziroma je imetnik letnega vabila. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu, ves zbrani znesek se nameni izbranemu ustvarjalcu in/ali producentu. Vloga za prijavo naj vsebuje:

– opis idejne zasnove projekta,
– kratka vsebina filma (sinopsis),
– biografija ustvarjalca in/ali producentov,
– portfolio dosedanje filmske produkcije,
– osnovne kontaktne podatke (ime, naslov, datum rojstva, e-pošta).

Finančni izkupiček je zaradi inovativnega zbiranja sredstev težko napovedati. Na podlagi izkušenj preteklega leta bo končna vsota okoli 7.000 evrov.

Rok za oddajo projektov je 20. junij 2017. Sredstva bomo izbranemu ustvarjalcu podelila v prvi polovici leta 2018. Predloge pošljite po elektronski pošti na info@kinosiska.si (zadeva Kulturni evro 2017).

Tričlanska komisija v sestavi Matic Majcen, filmski kritik, Varja Močnik, kuratorka filmskega programa (Kinoteka, festival Kino Otok) in Piera Ravnikar, predstavnica Kina Šiška, bodo izbrali tri finaliste, ki bodo o izboru obveščeni najkasneje do konca junija 2017. Finalisti bodo svoj projekt komisiji predstavili v živo, nakar bo komisija izbrala izbranega ustvarjalca in/ali producenta.

Z izbranim ustvarjalcem in/ali producentom bo Kino Šiška podpisal pogodbo, s katero se bo izbrani zavezal, da bo sredstva porabil za prijavljeni projekt, da bo projekt izvedel do določenega roka in da bo projekt premierno predstavil v okviru programa Centra urbane kulture Kino Šiška. Kino Šiška bo zagotovil tudi produkcijske pogoje za izvedbo ter nudil medijsko podporo.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Več informacij: Rok Avbar (rok.avbar@kinosiska.si; 030 310 105).

JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

Predvaja se…