Intermedija

17. 10. 2017 - 18. 10. 2017

Komuna

PRAVA IN NEPRAVA IMENA

identiteta v informacijski družbi

Katere estetske in politične strategije se lahko zoperstavijo prizadevanjem za zbiranje podatkov in merjenje ter predvidevanje človekovega obnašanja, značilnim za informacijski kapitalizem?

Konferenca to vprašanje naslavlja z združevanjem teoretikov, umetnikov, pisateljev in performerjev, ki so izoblikovali koncepte, estetske funkcije in strategije avtorstva, ki se izogibajo merjenju in atribuciji.

Konferenca, ki nadaljuje Aksiomino dolgotrajno raziskovanje problematik identitete in avtorstva v informacijski dobi, preiskuje načine intervencije, ki jih ni možno reducirati na individualne ali kolektivne identitete. S prehajanjem med Jaz in Mi ter več dimenzijami sebstva, ti eksperimenti presežejo poskuse države in trga, da bi izmerila in proizvedla subjekt kot stabilno politično, biološko in epistemološko enoto.

SODELUJEJO: Natalie Bookchin, Marco Deseriis, Kristin Sue Lucas, Gerald Raunig, Ryan Trecartin, Wu Ming.

PROGRAM [PREGLED]

TOREK, 17. oktober 2017

17:00–17:45 Marco Deseriis: Neprava imena, kondividualne subjektivitete
17:45–18:10 Kristin Sue Lucas: Refresh, performans
18:10–18:30 odmor
18:30–19:15 Gerald Raunig: Vsak začetek je dividuum
19:15–20:00 Marco Deseriis in Gerald Raunig, pogovor
20:30 Ryan Trecartin: I-Be Area (2007), predvajanje filma

SREDA, 18. oktober 2017

17:00–18:00 Wu Ming: Skupno avtorstvo in kondividualnost v Fundaciji Wu Ming
18:00–18:15 odmor
18:15–19:15 Natalie Bookchin: Prospektivni kolektivi: Animiranje skupnega sebstva

20:00 Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša: Janez Janša®, kustos Domenico Quaranta, odprtje razstave, MSUM, Maistrova 3, Ljubljana

Organizacija: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti v sodelovanju s Kinom Šiška.

Predvaja se…