Vizualna umetnost

12. 11. 2021

Galerija DobraVaga

POP-UP

Emil Kozole: Arhiv Triglav, predstavitev in zabava ob izidu knjige

Arhiv Triglav je raziskovalni projekt Emila Kozoleta, ki zbira in dokumentira vse slovenske logotipe, kjer se pojavlja motiv Triglava. Do sedaj je zbranih že skoraj 400 znakov, ki na različne načine upodabljajo našo najvišjo goro.

Dosežek praznujemo z izidom knjige, kjer bodo znaki klasificirani, z analizo strokovnih in popkulturnih virov ter s pomočjo gostujočih piscev (Denis Adanalić, Nejc Prah) pa bo osvetljeno, kako smo Slovenci ta simbol posvojili za svojega, kaj nam pomeni danes in zakaj je nekoč anonimna gora postala prikladen označevalec vsega vsaj približno slovenskega – od športnih zvez in političnih kampanj do poslovnih klubov in blagovnih znamk sladoleda.

Organizacija: Kino Šiška.

Vstop prost.

PCT POGOJI
Ob vstopu na prireditveni prostor v času javnih kulturnih prireditev je potrebno upoštevati veljavne javnozdravstvene ukrepe in s tem dokazila o PCT pogoju. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT se lahko predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (mobilna sporočila niso veljavna) ali se predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu s predpisi, ki ga pristojna oseba preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo. Ob predložitvi katerega od navedenih dokazil je potrebno izkazati tudi veljaven osebni dokument.

Predvaja se…