Ples/gledališče

18. 09. 2017

dvorana Katedrala

Martin Nachbar: PONAVLJAVEC – PLESNA PREDSTAVA Z OČETOM

Ponavljavec − Plesna predstava z očetom nemškega koreografa Martina Nachbarja nas sooči s spremenljivostjo družinskih odnosov, ki so vselej proizvod časa. Časa, ki ni pogojen zgolj z individualnimi življenji, temveč je tudi odraz širšega, spreminjajočega se družbenega ustroja.

Nachbar obe različici naslovi z ukinitvijo časovne meje sodobne delovne ekonomije in v gozdu svojega lastnega poklica izseče jaso, na kateri se lahko ponovno sreča z očetom. Kljub temu da je gonilna sila procesa zdaj Nachbar sam, da je tisti, ki narekuje pogoje in omejitve, ki mu jih je v otroštvu zapovedoval oče, pa ne gre za golo reverzibilno ponovitev socializacijskih obrazcev, temveč za ustvarjanje možnosti drugačnega so-bivanja. Predstava na subtilen način obravnava problem ranljivosti, krhkosti in negotovosti srečanja, bližine in življenja samega. Za preoblikovanje nekega danega odnosa. V Ljubljani bomo videli zadnjo ponovitev predstave.

 

Koreografija/Choreography: Martin Nachbar

Ples in nastopajoča/Dance, Performance: Klaus Nachbar, Martin Nachbar

Umetniško sodelovanje/Artistic Collaboration: Jeroen Peeters

Oblikovanje svetlobe/Lighting Design: Bruno Pocheron

Oblikovanje zvoka/Sound Design: Boris Hauf

Produkcija/Production: Martin Nachbar  

Koprodukcija/Coproduction: brut Wien, FFT Düsseldorf, Sophiensaele, Berlin

Več info: www.cofestival.si.

+++

Kino Šiška, Katedrala, 17. 9. 2017, po predstavi Elvedon

Sic!, pogovor: Družbena koreografija / Sic!, discussion: Social choreography

Sogovorniki: članici sic!, ekipa CoFestivala, ustvarjalci predstave Elvedon, Bum teles in Ponavljavec.
Parametri pogovora: Hewittov koncept družbene koreografije, družba, skupno, solidarnost, medgeneracijskost.
Task: kako biti skupaj.

Predvaja se…