02. 03. 2016 - 17. 04. 2016

ZBIRANJE PRIJAV ZA PROJEKT KULTURNI EVRO ZAKLJUČENO

Center urbane kulture Kino Šiška poziva ustvarjalce k oddaji predlogov za so/financiranje produkcije sodobnoplesne predstave v okviru kulturnega evra. Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 29 let, in ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini

Center urbane kulture Kino Šiška poziva ustvarjalce k oddaji predlogov za so/financiranje produkcije sodobnoplesne predstave v okviru kulturnega evra. Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 29 let, in ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh (2) evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec Kina Šiške, zapisan na listi gostov, na listi novinarjev, je imetnik letnega vabila ali prejemnik nagradne vstopnice. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu, ves zbrani znesek se nameni izbranemu ustvarjalcu. Vloga za prijavo naj vsebuje:

– kratek opis ali video predstavitev prijavljenega projekta,
– kratko biografijo ustvarjalca,
– portfolio/posnetke dosedanjih koreografij,
– osnovne kontaktne podatke (ime, naslov, datum rojstva, e-pošta).

Finančni izkupiček je zaradi inovativnega zbiranja sredstev težko napovedati. Na podlagi izkušenj preteklega leta bo končna vsota okoli 6000 evrov.

Rok za oddajo projektov je 17. april 2016. Sredstva bomo izbranemu ustvarjalcu podelila februarja 2017. Predloge pošljite po elektronski pošti na info@kinosiska.si (zadeva kulturni evro 2016).

Izbranega ustvarjalca ali tri finaliste bo določila 3-članska žirija v sestavi Nika Arhar, plesna kritičarka in novinarka, Rok Vevar, dramaturg in plesni teoretik, in Mitja Bravhar, predstavnik Kina Šiška, dokončni izbor pa donatorji z neposrednim glasovanjem ob vsakokratni donaciji, če bo komisija izbrala več finalistov.

Z izbranim ustvarjalcem bo Kino Šiška podpisal pogodbo, s katero se bo izbrani zavezal, da bo sredstva porabil za prijavljeni projekt, da bo projekt izvedel do določenega roka in da bo projekt premierno predstavil v okviru mednarodnega plesnega festivala CoFestival 2017. Kino Šiška bo zagotovil tudi produkcijske pogoje za izvedbo ter nudil medijsko podporo.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Več informacij: Uroš Bonšek (matic.korosec@kinosiska.si/ 030 310 111).

Predvaja se…