Ostalo

12. 12. / ned / 17:00

dvorana Katedrala

Dražba umetnin, starin, starih knjig in tiskov

Dražba umetnin, starin, starih knjig in tiskov v organizaciji Carniole Antike in Antikvariata Glavan

vstop prost

Carniola Antika in Antikvariat Glavan sta že vrsto let vodilna organizatorja umetnostnih in antikvarnih dražb v Sloveniji. Antikvar Rok Glavan je leta 1998 pripravil prvo knjižno dražbo v samostojni Sloveniji; le leto dni kasneje pa sta skupaj s starinarjem in galeristom Jako Prijateljem pripravila prvo uspešno dražbo umetnin in starin. Avkcijsko tradicijo družno nadaljujeta tudi letos, ko bosta v nedeljo, 12. decembra, v Kinu Šiška organizirala dražbo v dveh delih: prvi bo književni (Antikvariat Glavan) ob 17:00, drugi pa umetnostno-starinarski (Antika Carniola) ob 19:00.

Oba kataloga in dražbena pravila bodo dostopni dva tedna pred dražbo na www.artauction.info in na www.antikacarniola.com.

DRAŽBENI KATALOG ANTIKE CARNIOLE

DRAŽBENI KATALOG ANTIKVARIATA GLAVAN

Kaj bo na dražbi?

Antikvariat Glavan predstavlja različne predmete iz zakladnice slovenke kulturne dediščine. Med njimi bo moč kupiti:

 • razglednice, ki jih je pisal ali pa so bile poslane arhitektu Plečniku
 • medvojno partizansko in protipartizansko propagando
 • plakata, ki sta ju izdelala Ivan Vavpotič in Janez Trpin
 • fotografije pomembnih Slovencev iz 19. stoletja
 • prve in redke izdaje slovenskih klasikov
 • Excorado tonic water Ivana Volariča Fea
 • prvo slovensko knjigo o porodničarstvu
 • dve lastnoročno napisani sporočili Ivana Cankarja
 • poskusni odtis LP Slovenska akropola skupine Laibach
 • Integrale Srečka Kosovela
 • Opus zero Francija Zagoričnika

Na dražbenem delu Antike Carniole pa bodo na voljo slike in kipi pomembnejših slovenskih in tujih avtorjev, pa tudi redki starinski zbirateljski kosi:

– slike Irwinov, bratov Kralj, Avgusta Černigoja, Maksima Sedeja, Marija Preglja, Maksima Gasparija, Ivana Čarga, Andyja Warhola, Rika Debenjaka, Marjana Pogačnika, Natana Eskuja itd.;

– kipi Lojzeta Dolinarja, Toneta Kralja, Toneta Sigulina, Stojana Batiča, Frana Kršinića;

– Originalni arhiv XIV. divizije Oblastnega komiteja SKOJ za Koroško in okrožja za leta 1944, 1945, 1946 in 1947;

– zbirateljski plakati (oblikovalci: Ivan Vavpotič, Janez Trpin, Sergej Pavlin …);

– ilustracije, zanimivi tiske in načrti.

Ogledi dražbenih predmetov bodo potekali na lokacijah organizatorjev:

Antikvariat Glavan, Trg republike 2, Ljubljana

od srede, 8. do petka, 10. decembra, od 9:00 do 19:30.;

v soboto, 11. decembra, od 9:00 do 13:00.

Antika Carniola, Trubarjeva 9, Ljubljana

v torek, 7. 12., in v sredo, 8. 12., od 10:00 do 13:00 in od 16:00 do 18:00.

v četrtek, 9. 12., petek, 10. 12., in v soboto, 11. 12., od 10:00 do 14:00;

v nedeljo, 12. 12., od 10:00 do 13:00.

Pisne ponudbe bomo sprejemali do 13:00 v nedeljo, 12. decembra.

Prijava na dražbo bo potekala tekom ogledov na lokacijah organizatorjev ter uro pred vsakim delom v Kinu Šiška.

Predvaja se…