19. 11. 2015 - 19. 11. 2015

DESIGN BIOTOP – Oblikovalsko-inovacijski izziv (z javnim sektorjem)

Tretji iz serije Design Biotop dogodkov se navezuje na uporabnost oblikovanja v reševanju kompleksnih problemov znotraj specifičnih okolij, kot je javna uprava. Na dogodku gostimo sistemskega oblikovalca Marca Steinberga, ki je v večmesečnem procesu s predstavniki javne uprave pomagal izbrati in definirati vsebino izzivov, s katerimi se bodo udeleženci ukvarjali na delavnici. Javno predavanje Marca

Tretji iz serije Design Biotop dogodkov se navezuje na uporabnost oblikovanja v reševanju kompleksnih problemov znotraj specifičnih okolij, kot je javna uprava. Na dogodku gostimo sistemskega oblikovalca Marca Steinberga, ki je v večmesečnem procesu s predstavniki javne uprave pomagal izbrati in definirati vsebino izzivov, s katerimi se bodo udeleženci ukvarjali na delavnici. Javno predavanje Marca Steinberga bo 20.11. ob 10.00 v MAO.

Design Biotop je oblikovalska platforma, ustanovljena z namenom iskanja presečišč med različnimi družbenimi nivoji in promoviranja oblikovalskega pristopa pri reševanju družbenih, političnih in ekonomskih problemov. Prvi dogodek v sklopu platforme je društvo Tretaroka organiziralo leta 2013 v Kinu Šiška, kjer smo gostili štiri priznane finske strokovnjake s področja sistemskega oblikovanja.  Več kot 400 udeležencev ter odlični odzivi tako strokovne javnosti kot javnega sektrorja so nam omogočili, da platformo razvijamo naprej v smeri specializiranih delavnic in izkustvenih dogodkov namenjenih specifičnim ciljnim skupinam.

Tretji iz serije Design Biotop dogodkov, poimenovan Oblikovalsko inovacijski izziv, raziskuje uporabnost oblikovanja v reševanju problemov znotraj specifičnih okolij, kot je javna uprava.
Dogodek poudarja iskanje rešitev z med-sektorskim sodelovanjem in povezovanjem različnih pristopov.

Design Biotop vključuje različne pristope v iskanju sistemskih rešitev, ki temeljijo na oblikovalskem mišljenju kot strateškem orodju za spremembe. Gost letošnjega Design Biotopa bo priznani finski strokovnjak s področja sistemskega oblikovanja (system design) Marco Steinberg, ustanovitelj finske organizacije za strateško oblikovanje Snowcone & Haystack, bivši direktor za strateško oblikovanje na Finskem skladu za inovativnost (Sitra) ter profesor na Harvard Design School (1999-2009).

V Oblikovalsko inovacijskem izzivu sodelujejo 4 ministrstva in dve javni agenciji (MIZŠ, MJU, RRA LUR, MK, MGRT in SVRK), ki so pod mentorstvom Marca Steinberga v večmesečnem procesu izbrala in definirala vsebino izzivov obravnavanih na dogodku. Delo bo potekalo v skupinah, kjer se bodo udeležencem iz javne uprave pridružili oblikovalci, kreativci, podjetniki in managerji, s katerimi se bodo v vodenem procesu lotili reševanja izbranih izzivov.  Dogodek bo zaključila predstavitev rezultatov in javno predavanje mentorja delavnice Marca Steinberga v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 20. novembra.

TRETAROKA je organizacija, ki jo je formirala skupina ustvarjalnih posameznikov. Zanimajo jo družbeno angažirani projekti, ki jih prevzemamo odgovorno, vendar polna idealizma, saj je prepričana, da so civilne iniciative pomemben element pri preprečevanju uniformnosti in spodbujanju pestrosti. Tretaroka izhaja iz oblikovalsko/umetniških in kulturoloških področij ter se usmerja v povezovanje z drugimi praksami. Ves čas svojega obstoja se fokusira na povezovanje z mednarodnim prostorom in v zadnjih letih dobro sodeluje z Univerzo Aalto iz Helsinkov pri realizaciji različnih eksperimentalnih projektov (Bienale neodvisnih, Face2Face, Marmelada, Emotivno okno, Design Biotop). Od leta 2007 vodi Bienale neodvisne ilustracije in od leta 2013 Platformo Design Biotop.


Organizacija Društvo Tretaroka v partnersvu s 
SPIRIT, MGRT,  MIZŠ, MJU, RRA LUR, SVRK, MAO in Kinom Šiška.

Delavnica je zaprtega tipa, namenjena predhodno izbranim udeležencem.

Predvaja se…