Ostalo

11. 12. 2018

dvorana Komuna

stripolis

CORTO MALTESE IN PROCES NESKONČNE SEMIOZE

predavanje

Corto Maltese velja za enega zadnjih velikih romantičnih junakov v svetu stripov. Ta oznaka izhaja iz njegovega neuklonljivega idealizma, saj se v svojih avanturah prej ali slej odreče materialnim dobitkom (na primer zakladu, ki ga išče) v korist prijateljstva oziroma ideala občečloveške solidarnosti.

V tem smislu se zdi politično subverzivna figura, toda romantični individualizem, ki je v ozadju njegovega pogleda na svet, je v resnici ambivalentna ideologija, ki se je v pomembni meri razvila skupaj – in ne v nasprotju z – dominantnimi družbeno-ekonomskimi odnosi. Subverzivnost serije stripov o Cortu Malteseju bi bilo torej bolje razumeti s perspektive deleuze-guattarijevske shizofrenije, kjer stabilne strukture pomena nadomešča množica nepredvidljivih prehodov. Za stripe o Cortu Malteseju je namreč značilna tudi poplava različnih pomenov in njihovih implikacij, tako da se iz tega zornega kota kažejo kot osvobajajoča shizofrenija.

Predaval bo dr. Peter Stanković, kulturolog in profesor na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

Organizacija: Kino Šiška.

Predvaja se…